Jednoduše
Univerzálně
Na klíč
y
Kusově
Spolehlivě

JUNyKS l.wall

Jedná se o firewall založený na platformě Linux, která s sebou přináší nízké pořizovací náklady, neboť se jedná o volně šiřitelný software. Hlavními výhodami jsou především:
- cena
- dostupnost
- vysoká bezpečnost
- celosvětová podpora
- bezpočet aplikací
Tento firewall odstíní koncové PC či počítačovou síť od útoků z Internetu, které jsou v dnešní době stále častější, případné pokusy o útok ukládá do logu pro další zpracování.
Hardwarová náročnost tohoto řešení je závislá od objemu přenášených dat a tedy rychlosti připojení k síti Internet. Obecně vzato však postačí libovolné staré PC s procesorem Pentium a vyšším. Dodávaná konfigurace je založena na značkové technologii od firmy Intel.
I přes minimální potřebu údržby je třeba sledovat na takovémto firewallu dění a vyhodnocovat případné pokusy o průnik alespoň jednou týdně.
Alespoň jednou měsíčně se pak doporučuje aktualizovat základní systém, na aktuální verzi, která s sebou přináší vždy různá zlepšení stran odchytávaných útoků, obsluhy i systémové bezpečnosti.